FANDOM


La música clàssica fa referència a la música produïda des del segle IX fins a l'actualitat en un àmbit no tradicional. Les normes d'aquest tipus de música es van fixar entre els anys 1550 i 1900, període conegut com a Període de pràctica comuna.

La música clàssica es distingeix fàcilment d'altres estils de tradició no europea pel seu sistema de notació musical, que va començar a utilitzar-se des del segle XVI. Aquest sistema de notació permet indicar a l'intèrpret l'altura, el ritme, la velocitat i altres detalls sobre l'interpretació de l'obra. En canvi, en altres cultures o en la música popular, són més freqüents les interpretacions ad libitum o les improvisacions.

El gust del públic cap a la música clàssica va anar decaient a la dècada dels 90, i aquest tipus de música va ser substituït per la música popular o moderna.