FANDOM


Una flauta és, més que no pas un instrument musical, una gran família d'instruments de vent, que es caracteritzen pel fet que el so s'hi produeix quan l'aire que s'hi insufla incideix en un bisell practicat a l'embocadura de l'instrument. Per això mateix s'entén que la flauta és un instrument de bisell; d'altra banda, i atès que hom considera que són instruments de fusta tots els instruments de vent que no tenen embocadura de broquet, les flautes es classifiquen com a instruments de fusta, sigui quin sigui el material amb què estiguin construïdes: os, fusta, plàstic, metall, ceràmica, canya o altres.

Aquest article conté contingut CC-BY-SA de l'article "Flauta" de la Viquipèdia (autors).