FANDOM


El clavicèmbal o clavecí és un Instrument de teclat de cordes polsades (a diferència del piano o el clavicordi, que són de cordes percudides). La família del clavicèmbal també inclou els instruments més petits coneguts com a virginal i espineta. Aquesta família d'instruments possiblement s'originà quan es començà a adjuntar un teclat a l'extrem d'un saltiri.

Aquest article conté contingut CC-BY-SA de l'article "Clavicèmbal" de la Viquipèdia (autors).